• A
  • Americano-อเมริกาโน่
  • Arabica Coffee-กาแฟอาราบิกา
  • Arabica-อาราบิกา
  • Coffee Acidity-ความเป็นกรดของกาแฟ
  • Coffee Aroma-กลิ่นของกาแฟ
 • B
  • Bitter Coffee-กาแฟขม
  • Brew Coffee-การเตรียมกาแฟ
  • Coffee Brands-แบรนด์กาแฟ
  • เนสกาแฟ เม็ดกาแฟที่สมบูรณ์แบบ | Nescafe
  • กาแฟผสมของเนสกาแฟ และ ส่วนประกอบของกาแฟผสม | Nescafe
 • C
  • Cappuccino คาปูชิโนในแบบเนสกาแฟ หลากหลายสูตรคาปูชิโน | Nescafe
  • Coffee Cherry-ผลกาแฟ
  • Coffee Culture-วัฒนธรรมในการดื่มกาแฟ
  • กาแฟคุณภาพ Coffee ความรู้เรื่องของกาแฟ ต้นกำเนิดของกาแฟ | Nescafe
 • D
  • การดื่มกาแฟ และ ประเภทเครื่องดื่มกาแฟ | Nescafe
 • E
  • Exotic Coffee-กาแฟพิเศษ
 • F
  • Coffee Farmers-ผู้ปลูกกาแฟ
  • Coffee Flavors-รสชาติกาแฟ
 • G
 • H
  • Coffee History-ประวัติศาสตร์กาแฟ
  • Hot Coffee-กาแฟร้อน
  • ร้านกาแฟ Coffee Shop ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆที่คุณอาจไม่เคยรู้ | Nescafe
 • I
  • Coffee Ingredients-ส่วนผสมของกาแฟ
  • Iced coffee-กาแฟเย็น
 • J
 • K
 • L
  • Caffe Latte-แคฟเฟลาเต้
  • Latte-ลาเต้
 • M
  • Barista ศิลปินที่สร้างสรรค์ศิลปะการชงกาแฟ | Nescafe
  • Macchiato-มัคคิอาโต
  • กาแฟมอคค่าในแบบเนสกาแฟ | Nescafe
  • การชงกาแฟแบบเนสกาแฟ การชงกาแฟในโอกาสต่างๆ | Nescafe
 • N
  • NESCAFÉ-เนสกาแฟ
  • NESTLÉ Coffee-กาแฟเนสท์เล่
 • O
  • Coffee Origins-กำเนิดกาแฟ
 • P
  • Coffee Plant-พันธุ์กาแฟ
  • Coffee Production-การผลิตกาแฟ
  • Coffee Products-ผลิตภัณฑ์กาแฟ
 • Q
 • R
  • Coffee Roasting-การคั่วกาแฟ
  • Ristretto-ริสเทรตโต
  • Roasted Coffee Beans-เมล็ดกาแฟคั่ว
  • สูตรชงกาแฟ สูตรเครื่องดื่มกาแฟจากเนสกาแฟ | Nescafe
 • S
  • Coffee Storage-การเก็บกาแฟ
  • Single Serve Coffee-กาแฟสำหรับหนึ่งที่
  • Soluble Coffee-กาแฟชงดื่ม
  • Sustainable Coffee-กาแฟแบบยั่งยืน
 • T
  • Coffee Tasting-การชิมกาแฟ
  • Coffee Trade-การค้ากาแฟ
  • Coffee Tree-ต้นกาแฟ
 • U
 • V
 • W
  • White Coffee-กาแฟขาว
 • X
 • Y
 • Z

Coffee Tree - ต้นกาแฟ

A coffee tree starts producing coffee after about 5 years

คุณอาจเคยได้ยินคำโบราณว่า เงินไม่ได้งอกบนต้นไม้ แต่สำหรับชาวไร่กาแฟที่มีชีวิตกับการปลูกกาแฟอาจไม่เห็นด้วย เพราะกาแฟนั้นงอกบนต้นและชาวไร่ในเขตร้อนดำรงชีพตัวเองและชุมชนจากต้นกาแฟนี้

 

ต้นกาแฟนั้นมีความสูงราว 10-12 ฟุต ถ้าปล่อยให้โตไปเรื่อยๆ อาจสูงถึง 32 ฟุต ต้นกาแฟมีหลายพันธุ์ แต่มีสองสายพันธุ์หลักคือ อาราบิกาและโรบัสตา ใช้เวลา 5 ปีกว่าจะออกผลและสามารถให้ผลได้อีกหลายสิบปีหากดูแลอย่างถูกต้อง

The NESCAFÉ Plan distributes coffee plantlets to farmers

ส่วนหนึ่งของการริเริ่มความรับผิดชอบในการปลูก เนสกาเฟได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์กาแฟแก่ชาวไร่ในชุมชนที่ปลูกกาแฟทั่วโลก เราได้ทดสอบเมล็ดพันธุ์หลายชนิดเพื่อค้นหาเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดสำหรับในแต่ละท้องที่ที่ใช้ปลูก ซึ่งจะช่วยให้ชาวไร่ลดค่าใช้จ่ายและมีกำไรเพิ่ม

 

อ่านเพิ่มเติมเรื่อง การริเริ่มการเกษตรยั่งยืน

close

198/250
Back
200/250
Next
Facebook Teaser